Bir dedektiflik hizmeti almadan önce müşteri ile dedektif arasında mutlaka karşılıklı bir sözleşme imzalanmalıdır. Bu sözleşmede yer alan maddeler;

Madde 1: Araştırmacıya müşteri tarafından verilen işin tüm bilgileri ve konu ile ilgili belgelerin verilmesi ve sözleşmesi imzalanması itibarıyla iş başlamış olacaktır. Bu sözleşme çerçevesinde;

  1. Türk Ceza Kanunu ve Medeni Kanunu’na aykırı ve T.C. yasalarınca uygun olmayan hiçbir iş talep edilemez.
  2. Müşteri araştırmacıdan talep ettiği işin karşılığında elde edilecek belge ve dökümanların T.C. yasalarınca delil olarak kabul edilmediğini bilir. Müşteri hiçbir belge talep edemez.
  3. Özel yaşamı etkileyecek hiçbir iş talep edilemez.
  4. Taraflar arasında yapılan anlaşma gizlilik gerektirdiğinden işin her aşamasında tarafların herhangi biri ikinci şahıslara veya basına bilgi vermesi durumunda iş sözleşmesi edileceğinden yasal yaptırımları peşinen kabul eder.
  5. Araştırma ve takip edilecek kişinin aile fertlerinden olması şarttır.

Madde 2: İşin adı ve nitelikleri: Özel dedektif tarafından  yapılacak olan iş detaylı olarak ifade edilir.

Madde 3: Ücretlendirme: Yapılacak iş için anlaşılan miktar bu maddede açıkça belirtilmelidir. İş başlangıcı ve sonunda alınacak ücret açıkça ifade edilmelidir.

Madde 4: Tarafların herhangi biri dilediği zaman önceden yazılı veya beyan etmek sureti ile işi durdurabilir ve sözleşmeyi tek taraflı fes edebilir. Ancak sözleşme bedeli geri verilmez.

Madde 5: Taraflar bu sözleşmede belirtilen kurallara aynen uyacaklarını beyan ederek, belirtilen kurallara uymaması durumunda sözleşmeyi ihlal eden taraf karşı tarafın uğradığı zararı peşinen ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

Madde 6: Bu iş sözleşmesi aşağıda ad-soyadları ve imzaları bulunan taraflarca okunmuş ve anlaşma mutabakata varılarak iki nüsha halinde imzalanmıştır.

İhtilaf vukuunda Kadıköy-İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.  Bu sözleşme 6 madde olarak tarafların rızası ile müştereken tanzim ve imza olunmuştur.

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment